Kategorier
Företag

Fokus Hjärna

Ring eller maila oss för mer information och intresseanmälan:

Team Find Out

Frida Wilhelmsson

Mobil: 073-402 91 09

Mail: teamfindoutwest@gmail.com

ISEA-Ia Sömn Ergonomi Akupunktur

Ia Hartmann

Mobil: 0760-218530

Mail: ia@isea.se

unknown, think, contemplate-1769656.jpg
Kategorier
Datorergonomi

Datorergonomi

Din ergonomiska arbetsmiljö är alltid viktig men det är inte alltid så lätt att hinna med att tänka på just när man arbetar framför datorn.
Kanske har du börjat känna av muskelspänningar i vissa muskler eller kanske rent av smärta. Då är det viktigt att ta hjälp så fort det bara går. Generellt gäller att ju snabbare man söker hjälp och åtgärdar orsaken till smärtan, desto snabbare går besvären över. Datorrelaterat arbete innebär ett lågintensivt muskelarbete, ofta med låsta arbetsställningar och små förändringar kan göra stor skillnad.
Boka en ergonomisk konsultation för att få hjälp med antingen att välja rätt datorutrustning eller att använda den utrustning du har på ett ergonomiskt sätt! Boka tid via bokadirekt

Kategorier
Rökavvänjning

Rökavvänjning

Det finns idag ett antal kontrollerade studier med akupunktur som hjälp för att sluta röka. Den akupunktur som främst används när någon vill sluta röka kallas Nada-protokollet och omfattar fem punkter i örat. Det började användas i USA någon gång på 1970-talet, där det även används som komplement inom psykiatrin.
Den togs fram för att arbeta med drogproblematik, dels för att bli av med abstinens men det har också en lugnande effekt.
Akupunktören fokuserar då på öronen som har många akupunkturpunkter och komplimenterar med kroppsakupunkturpunkter. 

non-smoking, stop smoking, glow sticks-2497308.jpg
Kategorier
Föreläsningar

Föreläsningar

Utformningen av föreläsningarna kan skräddarsys helt efter behov. Föreläsningslängden är normalt 45-60 minuter men kan förkortas eller förlängas till halv och heldagarsevent.

lighthouse, coast, walkway-1838593.jpg

Exempel på teman:

 • Ergonomi:

Datorergonomi på kontoret

Datorergonomi vid hemmakontoret

Produktionsergonomi

 • Friskvård: En föreläsning som ger ett smakprov på en del om träningslära, hållningslära, ett avsnitt om sömn och om kost.
 • Inspirationsföreläsning om kost: I dagens djungel av kostråd är det svårt att navigera rätt. Innehållet i den här föreläsningen ger förslag utan pekpinnar. Tanken är att deltagarna går ifrån föreläsningen men en känsla av att ”mat är roligt! Det här kan jag fortsätta äta och det här är jag sugen på att prova”
 • Mindfulness: Också benämnd Uppmärksamhetsträning. Föreläsningen består av teori som presenterar senaste rönen och om vilka effekter mindfulness för med sig. Allt från påverkan på cellnivå till påverkan på hela individen. Föreläsningen startar med en kort och avslutas med en lite längre praktisk övning och tips på hur man kan hålla träningen vid liv.
 • Stresshantering: Stress är ju något positivt men kan upplevas som negativt om stressen får pågå utan avbrott. Under den här föreläsningen presenteras kunskap om stressfysiologi. Vad stressar oss? Vilka stressorer? Hur kan var och en hitta sätt att få värdefulla pauser?
 • Sömnförbättring: Föreläsning som ger en teoretisk bakgrund därefter presenteras ett smörgåsbord med tips på hur man enkelt kan förbättra förutsättningarna för en bättre sömn. Sömnskola för upp till åtta deltagare kan också anordnas. Nedan finns resultat av tidigare anordnade sömnskolor.
 • The Art of Standing: Med enkla dagliga övningar kan man få en hållbar och inbalanserad kroppshållning som på sikt gör det roligt och lätt att växla mellan stående, gående och sittande arbete.
 • Träningsfysiologi och coaching: Vad händer när du tränar? Hur lägger du upp träning på bästa sätt och hur kan du behålla motivationen och träningsnivån?

Föreläsningarna hålls på både engelska och svenska, digitalt eller på plats

tree, park bench, autumn-6792528.jpg
Kategorier
Uppmärksamhets- Avspännings- och Rörelseträning

Uppmärksamhets- avspännings- och rörelseträning

En välbeprövad metod för att minska eventuell smärta och öka välbefinnande är uppmärksamhetsträning – en form av meditation och mindfulness.

Att regelbundet praktisera uppmärksamhetsträning/mindfulness har i många studier visat ha många positiva effekter. Förutom smärtlindring och ökat välbefinnande ses en rad positiva förändringar i hjärnan. Både strukturella och funktionella.

Se kortfilmen Understand the Monkey Mind där Yongey Mingyur Rinpoche förklarar hur uppmärksamhetsträning/Mindfulness kan praktiseras.

balance, stones, stack-110850.jpg
Kategorier
Okategoriserade

TENS – transkutan nervstimulering

Tens är en typ av smärtlindring som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont en länge tid. Behandlingen består av att du får plattor som sätts på huden och som skickar svag ström under minst 20 minuter. Det gör att du tillfälligt får mindre ont, men själva orsaken till besvären påverkas inte direkt men kan i vissa fall påverkas indirekt.

Det är viktigt att ställa en korrekt diagnos innan du får behandling med TENS. Har du pacemaker så är TENS en olämplig behandlingsform.

physiotherapy, treatment, legs-5624921.jpg

Högfrekvent stimulering: Det ena sättet är att smärtan lindras genom att smärtsignalerna till hjärnan blockeras. Det sker med högfrekvent stimulering, vilket innebär att elektriska impulser skickas med snabb hastighet.

Lågfrekvent stimulering: Det andra sättet är att förstärka kroppens eget system för att lindra smärtan. Detta sker oftast med lågfrekvent stimulering, vilket innebär att de elektriska impulserna skickas med långsammare hastighet. Det gör att fler endorfiner frigörs i kroppen. Endorfiner är hormoner som finns i kroppen och som lindrar smärta.

Högfrekvent och lågfrekvent stimulering kan kombineras.

En av fördelarna med TENS är att då man hittat optimal terapeutisk placering av elektroder och inställning på låg- resp högfrekvent stimulering så kan individen själv behandla sig vid behov.

Metoden passar också bra för ”nåltveksamma” individer.

Kategorier
KMT-kroppsmedvetandeträning

KMT – kroppsmedvetande träning

Kroppsmedvetandeträning är en fysioterapeutiskt metod som används för att öka patientens medvetenhet om hur den egna kroppen används i termer som kroppsfunktion, beteende och interaktion med sig själv och andra. Det handlar om att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning.

Det övergripande målet med kroppsmedvetandeträning är att sträva efter en helhetskänsla som kan uttryckas: ”Jag är! Jag är hel, i min kropp”, vilket medför ökad självkänsla och ökat självförtroende ((Roxendal, 1987).).

Metoden är pedagogisk och fokuserar på individens egen inlärningsprocess där medvetenhet och uppmärksamhet om kroppen och dess rörelse står i fokus.

Målet med KMT är att kontrollera och träna specifika muskelgrupper i definierade rörelsemönster. Patienten instrueras hur rörelse initieras mentalt för att sedan överföras i kroppsrörelser. I denna metod förbättrar patienten sin kroppsmedvetenhet genom att aktivt använda sig av nya kognitiva mönster som senare överförs till vardagens aktiviteter och på så sätt minska smärttillstånd och öka välbefinnandet.

cappadocia, woman, upward tree position-6755061.jpg
Kategorier
Öronakupunktur

Öronakupunktur

Akupunktur har använts som smärtlindrande behandlingsmetod under flera tusen år. Öronakupunktur är en variant till vanlig akupunktur. Tanken bakom öronakupunktur är att man i akupunkturen fokuserar på ett antal punkter i ytterörat som vid behandling ger effekt på till exempel stress, ångest och oro samt olika beroendetillstånd.

Inom öronakupunkturen så finns det ett specialdesignat program för avvänjning av olika beroenden som går under benämningen NADA (National Acupuncture Detoxification Association) Akupunktur och NADA har inga kvardröjande biverkningar. Du kan bli trött och lite yr av behandlingen.

Många nyligen publicerade studier visar att behandling med öronakupunktur har god effekt på personer med ångest, oro, depression och sömnproblem.

left, ear, hear-308715.jpg

Några studier om öronakupunktur och dess behandlingseffekt vid:

Sömnstörningar

Bijia Sonf, et al (2021)

Cong Wang, et al (2021)

Depression

Guixing Xu, et al (2021)

Stephen J Warnick Jr, et al (2021)

Allergi

Lukas Israel, et al (2021)  (öronakupressur)

Kategorier
Akupunktur

Akupunktur


Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.

Hur går behandlingen till?

Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden man har stuckit i. Det uppstår en speciell känsla som kan kännas pirrande, utstrålande, domnande eller som en stöt. Denna nålkänsla kallas Deqi och är viktig för resultatet av behandlingen. Deqi bör framkallas varje gång behandlaren vrider på nålarna vilket vanligtvis sker en eller flera gånger under varje behandlingstillfälle. När nålarna inte stimuleras är det viktigt att de inte gör ont eller att det känns obehagligt.

Nålarna kan även stimuleras elektriskt s.k. elektroakupunktur. Svag ström kopplas till nålarna och du upplever antingen rytmiska muskelsammandragningar vid lågfrekvent stimulering eller en surrande känsla vid högfrekvent stimulering. El-stimulering skall inte upplevas som smärtsam eller obehaglig.


Finns det bevis för att akupunktur fungerar?

Det finns många studier som visar att akupunktur kan lindra smärta. Dessutom kan behovet av smärtlindrande läkemedel minska.

Akupunktur kan hjälpa vid följande besvär:

 • Temporomandibulär dysfunktion (TMD)
 • Spänningshuvudvärk
 • Migrän
 • Nacksmärta
 • Ryggbesvär
 • Knäsmärta
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Lateral och medial epikondylalgi
 • Höft och knäartros
 • Sömnbesvär
 • Stressrelaterade besvär
 • Biverkningar av läkemedel, exempelvis illamående.
 • Abstinens vid olika typer av beroenden.
 • Rökavvänjning
 • Oro och ångest

Det är av stor vikt att inleda alla akupunkturbehandlingar med en grundlig anamnes och bedömning för en korrekt diagnos som också lämpar sig för behandling med akupunktur. Boka tid för bedömning via bokadirekt

Kategorier
Kinesiotejp

Kinesiotejp

 

Kinesiotejpning utvecklades på på 70-talet av den japanske kiropraktikern Dr. Kenzo Kase i samarbete med det japanska företaget Nitto Denko.

Tanken med tejpen var att vid olika typer av applicering förstärka kroppens egna läkningsprocesser.

Kinesiologitejp är tillverkad för att likna vår huds egenskaper och på så sätt överföra sensorisk information till kroppen

Tejpningen möjliggör full rörlighet i leden, jämfört med den traditionella stabiliserande tejpningen som ofta appliceras i syfte att begränsa rörligheten.

Kinesiotejp kan användas till många olika smärttillstånd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram