Kategorier
KMT-kroppsmedvetandeträning

KMT – kroppsmedvetande träning

Kroppsmedvetandeträning är en fysioterapeutiskt metod som används för att öka patientens medvetenhet om hur den egna kroppen används i termer som kroppsfunktion, beteende och interaktion med sig själv och andra. Det handlar om att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning.

Det övergripande målet med kroppsmedvetandeträning är att sträva efter en helhetskänsla som kan uttryckas: ”Jag är! Jag är hel, i min kropp”, vilket medför ökad självkänsla och ökat självförtroende ((Roxendal, 1987).).

Metoden är pedagogisk och fokuserar på individens egen inlärningsprocess där medvetenhet och uppmärksamhet om kroppen och dess rörelse står i fokus.

Målet med KMT är att kontrollera och träna specifika muskelgrupper i definierade rörelsemönster. Patienten instrueras hur rörelse initieras mentalt för att sedan överföras i kroppsrörelser. I denna metod förbättrar patienten sin kroppsmedvetenhet genom att aktivt använda sig av nya kognitiva mönster som senare överförs till vardagens aktiviteter och på så sätt minska smärttillstånd och öka välbefinnandet.

cappadocia, woman, upward tree position-6755061.jpg
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram