Kategorier
Om Ia

Om ISEA

Ia Hartmann, Ergonom/Leg. fysioterapeut

Jag har arbetat som Ergonom/Leg. Fysioterapeut i över 30 år och då med såväl privata företag, kommunala bolag, statliga bolag som med Västra Götalandsregionen/tidigare Bohuslandstinget.

En stor del av arbetet under åren har bestått av kontors- och produktionsergonomiuppdrag, både för individer men också större kartläggningar för hela eller delar av företag. Dessa ergonomisatsningar har ofta skräddarsytts för att möta kunders aktuella behov och varit en naturlig del av företagens Systematiskt arbetsmiljöarbete.  Under de senaste åren har uppdragen delvis genomförts digitalt både vad gäller individuella ergonomiska genomgångar av arbetsplats/arbetsteknik samt för större grupper.

Inspirarionsföreläsningar håller jag på engelska eller svenska i olika ämnen som t.ex. sömn/sömnkunskap, sresshantering/mindfulness, kostrådgivning, friskvård, KMT /kroppsmedvetenhet/”the Art of Standing” och allmäna eller riktade ergonomiföreläsningar.  Har under många år, tillsammans med olika kollegor, löpande genomfört dels stresshantering och sömnskola i grupp, för individer med stress- och sömnrelaterade besvär där deltagarna upplevt stor förbättring vad gäller balans i livet och förbättrad sömn.

Jag brinner för mötet med människor oavsett om det är på individuell nivå eller i stora grupper. Mitt mål är att på ett inspirerande, roligt och förhoppningsvis lekande lätt sätt nå ut till människor i de ämnen jag föreläser.

HÖGSKOLEUTBILDNING

 • Linnéuniversitetet, Kost Näring Hälsa, 7,5p aug 2023 – dec 2023
 • Högskolan i Väst, Akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd, 7,5p aug 2020 – dec 2020
 • Karolinska Institutet Stockholm, Medicinsk akupunktur, 15p  aug 2019 – juni 2020
 • Linnéuniversitetet, Gamification 7,5p jan 2019 – juni 2020  
 • Högskolan i Halmstad, Mindfulness – teori och tillämpning, 7,5p sep 2020 – dec 2020
 • Umeå universitet, Arbetsfysiologi, ergonomi och rehabilitering för sjukgymnaster, 30p aug 2000 – juni 2001 
 • Vårdhögskolan i Göteborg, Sjukgymnastexamen, 150p   jan 1987 – juni 1989
 • Göteborgs universitet, Läkarlinjen/läkarprogrammet, ~150p aug 1984 – jan 1987

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Evidensbaserad Akupunktur inom äldreomsorg, hemvård, cancer- och palliativ vård, HarmoNóri AB, dec 2023

Naturligt Vis, KBT i Göteborg AB, Mindfulness för professionella, MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi)/MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), vt 2017

Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Belastningsergonomisk riskbedömning, QEC, PLIBEL och REBA, ht 2012

Strandska i Kungälv Certifierad Lifecoach, sept 2010 – juni 2011

K-active Association, Kurs i Kinesiotape, hösten 2010

Arbetslivsinstitutet, Umeå, Testledarutbildning, hösten 2000

ARBETSLIVSERFARENHET

 • SOSinternational, Ergonom/leg. fysioterapeut, maj 2021 – dec 2021 
 • Previa AB, (VOLVO AB) Ergonom, april 2019 – april 2021
 • VOLVO AB, Alviva, Ergonom, sep 2013 – april 2019  
 • Proffice Care, (VOLVO AB, Alviva), Ergonom, maj 2010 – sep 2013    
 • Previa AB, Ergonom/Företagssjukgymnast, mars 2002 – april 2010
 • Hälsan&arbetslivet, Ergonom/Företagssjukgymnast, 1998 – feb 2002
 • Bohushälsan, Ergonom/Företagssjukgymnast, 1991 – 1998                  
 • Bohuslandstingets Interna Företagshälsovård, Ergonom/Företagssjukgymnast, 1989 – 1991                             

Företaget har patientansvarsförsäkring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram