Kategorier
Ergonomi

Ergonomi

För hela företaget eller delar av företaget:

Boka in en ergonomisk kartläggning som en naturlig del av företagets Systematiska Arbetsmiljöarbete.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

Är det ett tag sedan senaste ergonomiska kartläggning eller om medarbetare upplever besvär i samband med såväl datorarbete på kontoret eller hemma kontoret som i olika produktionsmiljöer, så är det en bra investering att göra en ergonomisk kartläggning.

Genomförandet av kartläggningen kan skräddarsys helt efter företagets aktuella behov eller efter ett färdigt koncept bestående av:

  • Inledande ergonomisk inspirationsföreläsning för samtlig personal
  • Kartläggning av arbetsmiljön, individuellt eller i grupp.
  • Dokumentation av resultatet samt åtgärdsförslag – Ergonomisk rapport
  • Möte för genomgång av Ergonomisk rapport.
  • Uppföljning av eventuella åtgärder efter överenskommen tid, vanligast 3-12 månader.

Uppdragen genomförs på både svenska och engelska, digitalt eller på plats.

För individer eller ett fåtal medarbetare:

En ergonomisk genomgång av en eller ett fåtal medarbetare t.ex. kan bokas den anställde upplever smärttillstånd eller stressrelaterad ohälsa som eventuellt orsakats i samband med t.ex. datorarbete på kontoret i hemma kontoret eller produktionsmiljö. En bedömning av arbetsplatsen samt arbetsteknik görs i syfte att identifiera orsaken/erna till besvären samt ge förslag på åtgärd, som sammanställs i en rapport.

Uppdragen genomförs på både svenska och engelska, digitalt eller på plats.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram