Kategorier
TMD - Temporomandibulär dysfunktion

TMD-Temporomandibulär dysfunktion

TMD står för TemporoMandibulär Dysfunktion och innebär att käklederna inte fungerar som de ska. Enstaka obehag i käkleden eller i tuggmuskulaturen är relativt vanligt och inget att oroa sig för. Många personer med TMD-problematik blir bättre av sig själva utan behandling.

man, portrait, face-4603859.jpg

TMD kan upplevas lokalt men också ge mer utspridd värk upp över huvudet. På samma sätt som nackens muskulatur ger upphov till huvudvärk kan även käkens muskulatur och käkleden i sig vara en orsak till huvudvärk.

För behandling av TMD görs en grundlig undersökning för att ställa rätt diagnos. Smärtan kan bero på flera olika saker, och ibland kräver det andra åtgärder än fysioterapeutisk behandling. I vissa fall behövs en undersökning av tandläkare för utprovning av bettskena.

Boka tid för bedömning och behandlingsplan för din käk- och ansiktssmärta. Boka tid via bokadirekt

Akupunkturbehandling har i flera nyligen presenterade studier visat sig vara en effektiv behandlingsform vid TMD.

Studier:

Vera Lr Zotelli et. Al. (2017) visade att en 4 veckors lång behandlingsserie gav minskad smärta och ökad rörlighet i käklederna.  

Mario Vicente-Barrero et al (2012) visade att en behandlingsserie på 5 veckor minskade muskelsmärta i ansikte och i triggerpunkter i tuggmuskulaturen.

Beata Persson och Ia Hartmann (2020) Akupunktur vid Temporomandibulärdysfunktion (TMD) -litteraturstudie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram